До 20 януари фирмите могат да кандидатстват за оборотен капитал

ОИЦ Сливен
14.01.2021 / 15:17

До 20 януари 2021 г. е срокът за подаване на проектни предложения по процедурата „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, припомнят от Областен информационен център Сливен.

Право да кандидатстват имат микро-, малки и средни предприятия, които са регистрирани преди 01.10.2020 г. като юридически лица или еднолични търговци, съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, както и юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в допустимите по процедурата икономически сектори съгласно КИД 2008.

Задължително условие е кандидатите да са преустановили или ограничили частично своята дейност, вследствие на въведените временни противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-626/27.10.2020 г., Заповед №РД-01-655/13.11.2020 г., Заповед №РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед №РД-01-718/18.12.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Всяко предприятие може да подаде само едно проектно предложение, което включва всички негови обекти, засегнати от въведените ограничения.

Съгласно изискванията, размерът на безвъзмездна финансова помощ, която кандидатите ще получат, е 10% или 20% от реализирания оборот за същия период на предходната година, но не повече от 150 000 лв. За обекти, открити след 1 януари 2020, размерът на финансовата подкрепа ще се изчислява спрямо оборота за октомври 2020 г.

Средствата ще се предоставят на фирмите чрез банков превод в срок до седем работни дни от одобрението на проекта и след одобряването на нотификацията на програмата от Европейската комисия. Финансирането може да се използва за покриване на текущите нужди на кандидата и извършване на разходи за оперативен капитал.

Бюджетът по схемата се осигурява от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ и е в размер на 156 млн. лева.

Целта е да се предостави навременна и директна финансова подкрепа в максимално кратки срокове на българските компании за преодоляване на икономическите последствия от временните противоепидемични мерки и да се гарантира стабилност на работните места.

Формулярът за кандидатстване по процедурата се подава по електронен път, с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите: https://inetdec.nra.bg/eservices.html.

Пълният пакет документи по операцията е публикуван на следния линк: http://nra.bg/page?id=799

Всички заинтересовани лица могат да получат допълнителна информация за изискванията по процедурата чрез Информационния център на НАП на телефон 0700 18 700, както и на електронен адрес: infocenter@nra.bg.

Областен информационен център Сливен е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ОИЦ Сливен
 

Свързани новини

Граждани потърсиха съдействие по различни казуси в приемния ден на кмета Стефан Радев
05.03.2021 / 16:17

Различни казуси представиха днес граждани в приемния ден на кмета Стефан Радев. Жители от вилна зона потърсиха съдействие за разрешаване на конкретен проблем в...

ДГ „Елица“ Сливен
05.03.2021 / 14:23

11 населени места, 6 училища и 5 детски градини от община Сливен получават финансиране по проекти от обявения конкурс от Министерство на околната среда и водите и...

Доброслав Иванов: Свещеникът на Сливенското село Батец определи миза за посещения на кандидати в селото
05.03.2021 / 14:21

„До всички кандидати за народни представители от 21 МИР- Сливен!

Обръщам се към вас,уважаеми дами и господа, от името на църковното настоятелство при храм ,, Свети...

 

Copyright © 2008-2021 Сливен Медия | Sliven Media | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев