Военно окръжие - Сливен информира за свободни вакантни длъжности

Военно окръжие – Сливен
22.02.2021 / 15:06

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България са обявени 5 (пет) вакантни длъжности за войници в НВУ „Васил Левски, гр. Велико Търново.

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

2. Да не са по-възрастни от 40 (44) години.

ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 40 (44) години.

Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба.

Кандидатите доказват горепосочените обстоятелства с копие на заповед за освобождаване от военна служба.

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба.

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

5. Да нямат друго гражданство.

 

С П И С Ъ К на вакантните длъжности в НВУ „Васил Левски”

 

1. МЛАДШИ ШОФЬОР – 1 вакантно място, Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас, Средно образование, Свидетелство за управление на МПС – категория „С+Е”.

2. ТЕХНИК ПО РЕМОНТ НА СТЕЦИАЛНА ТЕХНИКА – 1 вакантно място, Редник 1-ви, 2-ри

или 3-ти клас, Средно образование, Свидетелство за управление на МПС – категория „С”.

3. МЛАДШИ ТЕХНИК – 1 вакантно място, Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас, Средно образование, Свидетелство за управление на МПС – категория „С”.

4. МЛАДШИ МЕХАНИК-ВОДАЧ – 1 вакантно място, Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас,

Средно образование.

5. ШОФЬОР-САНИТАР – 1 вакантно място, Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас, Средно образование, Свидетелство за управление на МПС – категория „В”.

Кандидатите с постоянен адрес в област Сливен, подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 01.04.2021 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

 

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 26260 – Сливен от състава на Сухопътни войски, която следва да се заеме от лице изпълнявало военна служба.

 

Вакантната длъжност е: „ НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛЕНИЕ „ЛОГИСТИКА”.

Военно звание: Капитан / Старши лейтенант.

Военно формирование: 26260 – Сливен.

Изисквания за минимално образование и квалификация:

Висше военно училище, ОКС „Бакалавър”, специалност „Организация и управление на военните формирования на тактическо ниво” със специализация „Материални средства, придвижване и транспорт“ или „Танкова и автомобилна техника”.

Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на следните изисквания:

 

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

2. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба.

3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

4. Да нямат друго гражданство.

5. На военна служба се приемат лица, които отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ:

- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба.

- Към датата на приемане на военна служба им остават не по-малко от 5 г. до навършване на пределната възраст по чл. 160 за военното звание, изискващо се за длъжността.

За длъжностите може да кандидатстват и лица, които притежават по-високо военно звание по резерва или с една степен по-ниско от изискващото се за длъжността, но са изпълнили изискванията на чл. 19 от ППЗОВСРБ (минимален престой във военно звание), докато са били на военна служба.

Кандидатите подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 17.03.2021 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

 

Адрес и телефон за информация:

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 454 13 55

Фейсбук профил: Военно Окръжие Сливен

Инстаграм профил: vo_sliven

 

 

 

 

Свързани новини

ЦИК изработи видеоклипове за правата и задълженията на гражданите
04.03.2021 / 16:23

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 4 април 2021 година Централната избирателна комисия изработи 30-секундни видеоклипове с цел разясняване...

Общински фонд „Култура“ продължава приема на проектни предложения за 2021 година
04.03.2021 / 14:20

Общински фонд „Култура” продължава набиране на проектни предложения в областта на културата, тематично свързани със Сливен и сливенския край. Проектите могат да...

ГЕРБ Сливен събра партиите за споразумение за честна и почтена  предизборна кампания
04.03.2021 / 12:49

Споразумение за честна и почтена предизборна кампания подписаха четири партии в Сливен. Инициативата на Предизборния щаб на ГЕРБ и областния координатор...

 

Copyright © 2008-2021 Сливен Медия | Sliven Media | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев