"Михалково" АД ще инвестира в рехабилитация на водопровода в село Михалково

Сподели новината:
Димитър Дългъчев
Общество

Михалково АД ще инвестира в рехабилитация на въвеждащия водопровод за питейна вода в село Михалково, община Девин, което инвестиционно намерение фирмата е заявила още през януари тази година на нарочно събрание. На форума са присъствали Здравко Иванов - кмет на Община Девин, Димитър Дългъчев - управител на Михалково АД, Наташа Василева - председател на Общински съвет на Девин, Диана Чаушева - заместник-кмет на общината и Руси Чаушев - председател на комисията по устройство на територията към Общински съвет - Девин.

В момента водопроводът на село Михалково е етернитов и в окаяно състояние. Михалково АД е заплатило изготвянето на парцеларен план за нов водопровод с дължина 13 км, който да бъде подменен, дружеството желае да закупи и необходимите тръби. През есента ще започнат дейности за изграждането на нов водопровод към фабриката, отделен от общоселската вода.

Жителите на селото подкрепиха единодушно инициатива на Фабриката за бутилиране на минерална вода Михалково.

"Това публично-частно партньорство ще даде добър пример, че държавата и бизнесът могат да обединяват усилията си за по-добър резултат за всички", подчерта управителят на фирмата Димитър Дългъчев.

Компанията още веднъж доказва, че стриктно следи за качеството на водоизточниците, а също така помага на хората от с. Михалково да ползват качествена вода.

www.mihalkovo.com

Ad