БНБ одобри сливането на Банка ДСК и Експресбанк

Сподели новината:
БНБ одобри сливането на Банка ДСК и Експресбанк
България

Българската народна банка разреши обединяването на „Банка ДСК“ със „Експресбанк“, съобщиха оттам. На свое заседание, проведено на 27 февруари 2020 г., Управителният съвет на БНБ взе решение за разрешаване на преобразуването на „Експресбанк“ АД чрез вливане по реда на чл. 262 от Търговския закон в „Банка ДСК“ ЕАД.

След преобразуването „Банка ДСК“ ЕАД става универсален правоприемник на „Експресбанк“ АД, която се прекратява без ликвидация. Припомняме, че сливането на двете банки продължи една година. С решението на централните банкери приключва консолидацията на двете банки, която започна в средата на януари 2019 г. Тогава д-р Шандор Чани, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на Банка ОТП, обяви, че българското ѝ дъщерно дружество – Банка ДСК, е придобилo Societe Generale Експресбанк.

Стремежът на собственика на българската банка (Групата ОТП) е след интеграцията на „„Банка ДСК“и „Експресбанк“ е да се създаде една от най-големите и силни банкови институции на българския пазар.

Ad