Елизабет Кендерян бе избрана за председател на РИК-Сливен

Сподели новината:
Елизабет Кендерян бе избрана за председател на РИК-Сливен
Сливен

Днес, 7 август 2022 г. от 10:00 ч. в зала „Георги Данчев” на Областна администрация Сливен се проведоха консултации за сформиране на Районна избирателна комисия-Сливен. Консултациите бяха водени от Минчо Афузов—областен управител на област Сливен. На консултациите присъстваха всички парламентарно представени партии и коалиции: Коалиция „Продължаваме промяната”, Коалиция „ГЕРБ- СДС", Политическа партия „ДПС", Коалиция „БСП за България”, Политическа партия „Има такъв народ”, Коалиция „Демократична България – Обединение”, Политическа партия „Възраждане”

Г-н Афузов провери документите на упълномощените лица да представляват политическите субекти и допусна до участие: За Коалиция „Продължаваме промяната“ преупълномощени да участват в настоящите консултации бяха г-жа Татяна Султанова и г-н Веселин Вълчев, за Коалиция ГЕРБ-СДС преупълномощени да участват в настоящите консултации бяха г-н Здравко Костадинов и г-н Димитър Митев, за Политическа партия ДПС упълномощен да участва в консултациите бе г-н Мустафа Мустафов, За Коалиция „БСП за България” упълномощен да участва в настоящите консултации бе г-н Атанас Делибалтов, 3а Политическа партия „Има такъв народ” Пламен Михайлов, за Коалиция „Демократична България-Обединение“ преупълномощени да участват в настоящите консултации бяха г-жа Даниела Баджева и г-жа Мая Миланова. За ПП „Възраждане” упълномощен да участва в настоящите консултации бе г-н Климент Шопов

Областният управител запозна участниците с Решение № 1198-НС от 02 август 2022 г. на Централната избирателна комисия. Съгласно посоченото решение общият брой на членовете на Районна избирателна комисия (РИК) Сливен, включително председател, заместник-председатели и секретар е 13, като съотношението между партиите и коалиции е следното:

за коалиция „Продължаваме промяната” - 4 членове;

за коалиция „ГЕРБ-СДС" - З членове;

за политическа партия „ДПС" - 2 членове;

за коалиция „БСП за България" - 1 член;

за политическа партия „Има такъв народ”- 1 член;

за коалиция „Демократична България-Обединение” – 1 член;

за политическа партия „Възраждане”- 1 член.

Участниците в консултациите представиха на г-н Минчо Афузов писмените предложения за членове на РИК, както и резервни членове. Представителите на партии направиха своите предложения за председател, заместник-председатели и секретар на РИК.

За председател на РИК г-жа на Султанова от Продължаваме Промяната, предложи Елизабет Кендерян. Това предложение беше прието с консенсус от всички присъстващи на консултациите.

3а заместник-председатели бяха направени предложения от: Г-н Димитър Митев от ГЕРБ-СДС предложи заместник-председател на РИК Сливен да е от коалиция ГЕРБ-СДС, а именно г-жа Росица Тодорова. Г-н Атанас Делибалтов от БСП предложи заместник-председател на РИК Сливен да е от БСП за г-жа Венета Манолова Драганова. Г-н Пламен Михайлов, преупълномощен представител на ПП „ИТН” предложи за заместник-председател г-н Тодор Тодоров

За секретар бяха направени предложения от: г-н Мустафов, представител на ДПС, който предложи г-жа Фатме Мустафова, а г-н Климент Шопов, представителна „Възраждане” предложи за секретар г-жа Сребрина Ганушева.

След 10 минутно допълнително обсъждане между партиите, не се стигна до консенсус. Всеки представител си държеше на исканата от него позиция на РИК.

След като не беше постигнато съгласие г-н Минчо Афузов изпрати до Централната избирателна комисия протокола от консултациите. ЦИК трябва да вземе решения за позициите, по които не бе постигнат консенсус, а именно двама заместник-председатели и секретар на РИК-Сливен.

Решение на ЦИК за състава на РИК- Сливен се очаква най-късно до 13.08.2022г.

Ad