И тази година Сливен се включва в инициативата Европейска нощ на учените

Сподели новината:
13.jpg
Сливен

И тази година Сливен се включва в инициативата Европейска нощ на учените. Събитието се организира от Музей на текстилната индустрия – филиал на Национален политехнически музей https://textile-museum.com/ , Факултет и Колеж-Сливен към Технически Университет–София http://tu-sliven.com/ и Крепост Туида https://tuidacastle.sliven.bg/en/
Вход: СВОБОДЕН
Програма:
17:00 -21:00 Изложба: „Макети на съоръжения и машини от текстилното производство”
Изложбата е посветена на 140-та годишнина от създаването на Текстилното училище в Сливен. Експонатите са действащи и са изработени от ученици, студенти, музейни специалисти и текстилни инженери.
18:00 - 22:00 Изложба: „Устойчива мода”
Изложбата е част от дейностите по проект „Изследване на възможностите за проектиране на устойчиви иновативни модели облекла в национален стил”, финансиран от Вътрешния конкурс за научни изследвания на ТУ-София - 2023 г. Експонираните образци представляват авторска колекция от иновативни модели облекла с елементи от традиционния български костюм.
19:00 -20:00 Научно кафене: „Модата в традициите и традициите в модата”
Производството на модни облекла е втората най-замърсяваща индустрия в света. Това налага да се преосмисли цялостната концепция на създаването и потреблението на текстил за бита. Като алтернатива на този проблем може да се разглежда устойчивата мода. Много световноизвестни модни дизайнери обръщат поглед към традиционния национален костюм като извор на идеи и вдъхновение. Все повече млади хора избират дрехи, в които минало и настояще се преплитат в единно цяло.
Презентация на доц. д-р инж. Маргарет Сивова – преподавател в специалност „Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия“ в Колеж-Сливен към Технически Университет-София, ръководител на проекта.
Дискусия
Презентация на ас. д-р инж. Таня Пенева – преподавател в специалност „Технологии, дизайн и мениджмънт на модната индустрия“ в Колеж-Сливен към Технически Университет-София, участник в проекта.
Научните изследвания, представени в презентациите, са финансирани от Вътрешния конкурс за научни изследвания на ТУ-София - 2023 г. Други участници в проекта са Надежда Динева, Десислава Иванова, Васил Ганев – студенти в ТУ-София и Таньо Христов – докторантв ТУ-София, ИПФ-Сливен.
Дискусия
20:00 - 22:00 Работилница за мода: „Нов шик”
Ателие за изработване на аксесоари от текстил (текстилни остатъци, стари дънки, джинси) и преобразяване на стари облекла с участие на публиката.

Ad