Кога се извеждат деца от семейството според данни от съдебната практика на ВАС

Сподели новината:
Кога се извеждат деца от семейството според данни от съдебната практика на ВАС
България

Експерти направиха проучване на дела от съдебната практика на Върховния административен съд за това кога реално се извеждат деца от семейството и кога съдът постановява друга форма на закрила. Изследването е провокирано от безпочвените страхове и дезинформацията за произволно извеждане на деца от социалните служби. То е и полезен източник на информация за специалистите в тази област.

Проучването изследва фактическите обстоятелства, при които съдът разрешава настаняване на дете извън семейството. То се базира на цялата налична практика от 22 решения на Върховния административен съд, постановени по чл. 25, ал. 1, т. 4 ( случаите, в които детето е жертва на насилие и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие). Нагледно се представя какво е „риск“ за здравето и живота на детето; в кои случаи се приема, че има такъв риск и кои се считат от съда за малозначителни и недостатъчни, за да отключат системата за закрила.

Конкретните примери, в които ВАС се е съгласил със социалните служби и е постановил, че конкретните обстоятелства са основание за извеждане, са:

Порезна рана на лява гривнена става на детето; детето системно е под психическо напрежение, бяга от дома, в който живее (два пъти за една година); нарушена доверителна връзка между майката и детето; липса на умения на майката за справяне с кризи в отношенията им; използване на недопустими методи за възпитание; майката системно отправя обиди към детето; детето е направило два опита за самоубийство (Решение № 3095 от 05.03.2014 г. по адм. д. № 16068/2013 на ВАС)

Новородено с вроден сифилис; то е с бронхиален пристъп и пневмония, в което състояние и при назначено антибиотично лечение то и майка му са напуснали самоволно болничното заведение. Тези действия са предшествани от две предходни хоспитализации, при които е установено, че детето страда от бронхиален пристъп и е налице риск за живота и здравето му, в които случаи майката отново самоволно е напускала лечебното заведение (Решение № 12915 от 01.12.2015 г. по адм. д. № 11364/2015 на ВАС)

Детето е с множество синини по тялото; разкъсан далак; животоспасяваща операция; майката е обвинена в престъпление срещу него (Решение № 13026 от 02.12.2015 г. по адм. д. № 11095/2015 на ВАС)

Майката живее без партньор, сама с детето. Тя ограничава изцяло достъпа на отдел „Закрила на детето“ до детето. Детето не посещава училище от години и е поставено в социална изолация. Майката изпратила съобщение на бащата, че е купила нови дрехи за погребение на детето, което ще хвърли от петия етаж (Решение № 14145 от 23.10.2019 г. по адм. д. № 2470/2019 на ВАС)

Майката е осъждана за нанасяне на лека телесна повреда и изтезаване на малолетното си дете. Детето споделя за блудствени действия от страна на партньора на майката. (Решение № 14249 от 28.12.2015 г. по адм. д. № 11841/2015 на ВАС)

В 2 часа през нощта 3-годишно дете, намерено пред входа на блок в ж.к. „Младост“, в който живее майката, „увито като пакет“ и в състояние на силна уплаха. В 5 часа майката съобщава, че детето й е изчезнало и не може да обясни защо е намерено по този начин пред входа. (Решение №11929 от 14.10.2009 г. на ВАС по адм. д. № 5264 / 2009г)

Непълнолетно момиче е заживяло с пълнолетен мъж на съпружески начала със съгласието на баща си; тя е прекъснала училищното си обучение, забременяла е; бащата не е в състояние да контролира поведението й (Решение № 7722 от 27.06.2016 г. по адм. д. № 2391/2016 на ВАС)

Бащата е извел децата от страната без съгласието на майката и се е установил да живее с тях в Австралия; бащата, заедно с децата, се е укривал от властите в Австралия в продължение на година и половина; през това време децата не са посещавали училище, не са ползвали медицинска помощ, не са се срещали с други хора; били настроени изключително негативно към майка си; при ареста на бащата в Австралия, психологичният му тест установява психично разстройство, а децата са настанени в приемно семейство. Там, по внушение на баща им, те отказвали да излизат от стаята си, да се къпят, да си сменят дрехите и да се хранят (за да не бъдат отровени), поради което били настанени в болница (Решение № 10750 от 26.07.2012 г. по адм. д. № 3132/2012 на ВАС)

Детето видимо е в недобро здравословно състояние, босо, със занемарена лична хигиена; живее при много лоши хигиенно – битови условия; родителите не проявяват критичност към хигиенно – битовите условия в жилището и необходимите грижи за детето (Решение № 17001 от 12.12.2019 г. по адм. д. № 9245/2019 на ВАС)

От друга страна, в следните случаи ВАС е отменял заповедите за извеждане на детето и е постановил, че конкретните обстоятелства не са основания за извеждане:

Дъщерята прави секс на 14 години (Решение №3107 от 02.03.2011 г. на ВАС по адм. д. № 9721 / 2010г)

Бебето не ходи на ясла (Решение № 3153 от 21.03.2016 г. по адм. д. № 63/2016 на ВАС)

Ограничените финансови възможности на родителите за материално задоволяване на децата извън основните потребности за жилище и храна; недостатъчно дрехи, памперси, големия апетит на детето в детското заведение (Решение № 5652 от 12.05.2016 г. по адм. д. № 2060/2016 на ВАС)

Родителите не са страна по наемния договор за жилището, в което отглеждат детето; съмнение за риск да останат без жилище (Решение № 9167 от 25.07.2016 г. по адм. д. № 3633/2016 на ВАС)

В тези случаи, ВАС е постановявал, че законът изисква отдел „Закрила на детето“ да подпомогне родителите и да ги подкрепи в тяхната функция, вместо директно да търси алтернативна грижа.

Има един случай, в който се установиха 2 противоречиви решения на ВАС – когато родителят, полагащ грижи, е с алкохолна зависимост. По-специално, майката живее без партньор, видимо е пияна при срещата със социалния работник; кара детето да купува алкохол, с който злоупотребява; не разпознава потребностите на детето; детето е обект на неподходящ възпитателен подход, свързан с физическо насилие (бой, дърпане, скубане на коси), използвано е за закупуване на алкохол от майката, която ежедневно приема алкохол. Веднъж ВАС постановява, че тези обстоятелства са достатъчно сериозни за извеждане на детето (Решение № 5144 от 25.04.2017 г. по адм. д. № 1411/2017 на ВАС); но в друго производство се произнася, че не са и вместо това трябва да се работи с майката (Решение № 12558 от 19.10.2017 г. по адм. д. № 4312/2017 на ВАС). Става дума за един и същи казус и обжалване на 2 отделни заповеди на ДСП-Бургас – една за настаняване в кризисен център и една за настаняване при бабата. По мнение на адвокат Наташа Добрева, алкохолната и наркотичната зависимост сами по себе си не са основания за извеждане на дете. Те представляват увреждане, а родители с увреждания не могат a priori да се дискриминират.

Мярката „настаняване извън семейството“ задължително се потвърждава от съд. Прекратяването на настаняването – също. Съдебният контрол е невъзможно да бъде заобиколен и е изрично предвиден в Закона за закрила на детето, както и в чл. 120, ал. 2 от Конституцията. Съдебният контрол не зависи от действията на родителите – той се извършва, дори и те да не упражняват правата си. Дирекция „Социално подпомагане“ – която налага временно мярката – е длъжна да образува съдебно дело и да внесе досието на детето за преглед в съда. Съдебният контрол обхваща 2 инстанции.

Не само че мярката по същество се подлага на задължителен съдебен контрол, но, отделно, разпореждането на ДСП за незабавно изпълнение на тази мярка подлежи на обжалване в съда. Срокът за това е 3-дневен. Това е ефективно средство да се запази статуквото докато трае делото.

Мярката винаги е временна и не нарушава правото на контакт между родители и дете. При поискване, съдът определя режима на контакти, докато трае мярката.

Детето участва като главна страна в делото, не като заинтересована страна. То се представлява от директора на дирекция „Социално подпомагане“, който упълномощава юрисконсулт, ако има такъв в дирекцията, или социалния работник, водещ случая. В допълнение, директорът може да поиска от съда да назначи особен представител на детето – професионален адвокат. В такъв случай, двамата представляващи детето имат право самостоятелно да внасят жалби срещу актовете на съда. В тази връзка, детето не се разпитва в качество на свидетел по тези дела – от него се взима мнение къде иска да живее.

Продължителността на административните производства – от издаването на заповедта до окончателното решение на ВАС – е между 6м и 1г и 1м.

Автори: адвокат Наташа Добрева, Денница Маринчева, координатор Мрежа за правна помощ, Национална мрежа за децата

Източник: "nmd.bg"

Ad