Малка почивка с Блага Димитрова и "Бяхме най-близки" (видео)

Сподели новината:
Бяхме най-близки
Култура

Искаш с теб да останем добри познати?

Как да разбирам това?

Длани, които до болка се стапяха сляти –

да се здрависват едва?

Погледи, дето до дъно се пиеха жадни –

леко да се поздравят?

Устни, които се пареха безпощадни -

дружески да си мълвят?

Не, ние не можем да бъдем добри познати.

Няма среда в любовта.

Бяхме най-близки… Затуй отсега нататък

Ще сме най-чужди в света.

1959г.

Ad