Малка почивка в света на изкуството: Феликс Каниц и погледът му върху българския бит в края на 19 век

Сподели новината:
'Обработка на розово масло'
Култура

Когато човек иска да опознае родния си край колкото може по-задълбочено, той обикновено прибягва до различни исторически източници. За България един такъв безценен източник са статиите, картите, книгите и рисунките на австро-унгарския учен и художник Феликс Каниц.

„Балканският Колумб“, както често го наричат, описва подробно и с голяма симпатия много от балканските страни. Живо се интересува от бита, историята и археологическите находки в тях. Особено голямо внимание той отделя на Сърбия и България. Нашата страна той посещава общо 18 пъти като документира много неща, които на практика не съществуват днес. За други, пък, които и до днес могат да бъдат видяни е интересно да се съпостави пейзажът от едно време с този днес.

Феликс Каниц (1829-1904) е роден в Будапеща.

От дете обича музиката и изобразителното изкуство. На 14 години, след като остава сирак, започва стаж като гравьор в литографския институт на Вице Грим. Продължава обучението си в областта на изкуството и неговата история във Виена, Дрезден, Нюрнберг, Париж. През 1870 г. става уредник на Археологическото дружество във Виена, а по-късно и член-кореспондент на географски дружества от различни страни. От 1878 г. е съветник на Франц Йосиф I.

Феликс Каниц става етнолог на южните славяни, за живота на които по това време се знае малко в Западна Европа. Благодарение на неговите усилия, във Виена е създаден Източен музей, който имал правото да подготвя за преподаватели млади славяни, вкл. и българи. Каниц е носител на множество ордени и отличия от различни държави. За „Оригинална карта на Дунавска България и Балканът“ с обозначени 3200 селища, 35 манастира и крепости, е награден със златен медал на Географския конгрес в Париж през 1876 г., а на 18 юли 1902 г. е обявен за почетен гражданин на Ловеч.

Материалите на Феликс Каниц са лесни за четене, тъй като е прекрасен разказвач. Той се опитва както да изрази своите впечатления, така и да вникне в същността на различните явления и тенденции, които наблюдава. Пише на прост език, достъпен за читатели с всякакво ниво на образование. А описанията му са допълнени от прекрасни рисунки и точни карти.

Големият пътешественик, учен и художник умира на 8 януари 1904 г. във Виена.

Предлагаме ви да се потопим в България от края на 19 век през погледа на Феликс Каниц.

Ad