МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен обявява конкурс за заемане на длъжности "старша сестра/акушерка/лаборант"

Сподели новината:
16.jpg
Сливен

МБАЛ "Д-р Иван Селимински"-Сливен обявява конкурс за заемане на длъжности "старша сестра/акушерка/лаборант" за отделенията в болницата.

Прикаченият файл съдържа информация за изискванията към кандидатите, необходими документи и др.

https://new.sliven.net/res/news/437829/____________________.______._____________2024___.-.pdf

Ad