От 3 април до 31 май БЧК – Сливен ще раздаде хранителни помощи на 14 874 нуждаещи се граждани

Сподели новината:
4.jpg
Сливен

В изпълнение на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. Европейски социален фонд плюс Операция BG05SFPR003-1.004 „Подкрепа“, Български Червен кръст Сливен започва поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти на 14 874 нуждаещи се граждани в област Сливен.

 В област Сливен в програмата са включени 14 874 нуждаещи се граждани: в община Сливен - 8715, община Котел – 3087, община Нова Загора - 1509, община Твърдица –1563души.

Включените в списъците на Агенцията за социално подпомагане, са разделени на две групи – едночленни и двучленни семейства, тричленни и по-големи семейства

Едночленните и двучленни семейства ще получат по един пакет с тегло 10, 890кг от 15 вида хранителни продукти както следва: брашно – 1 кг /1 пакет х 1 кг/, ориз-1 бр. /1 пакет х 1 кг/, спагети-1 бр./ 1 пакет х 0,5 кг/, лютеница-1 бр. / 1 кутия х 0,5 кг/, зелен фасул стерилиз.-1бр. / 1 кутия по 0,800кг/, домати стерилиз.-1 бр. / 1 кутия х 0,8кг/, грах-1 бр. /1 кутия х 0,8кг/, гювеч-1 бр./1 кутия х 0,8кг/, конфитюр-1 бр. / 1 кофичка х 0,5 кг/, пиле фрикасе-1 бр. / 1 кутия х 0,3 кг /, херинга в доматен сос-1 бр. / 1 кутия х 0,170 кг /,зрял фасул стерилиз.-1 бр. / 1 кутия х 0,8кг/, леща-1 бр. /1 пакет х 1 кг/, захар-1 бр. /1 пакет х 1 кг/,олио слънчогледово-1 бр./1 бутилка-0,92л/.

Тричленните и по-големи семейства ще получат два пакета с общо тегло 38,470 кг както следва: пакет 1- с тегло 10, 890кг брашно – 1 кг /1 пакет х 1 кг/, ориз-1 бр. /1 пакет х 1 кг/, спагети-1 бр./ 1 пакет х 0,5 кг/, лютеница-1 бр. / 1 кутия х 0,5 кг/, зелен фасул стерилиз.-1бр. / 1 кутия по 0,800кг/, домати стерилиз.-1 бр. / 1 кутия х 0,8кг/, грах-1 бр. /1 кутия х 0,8кг/, гювеч-1 бр./1 кутия х 0,8кг/, конфитюр-1 бр. / 1 кофичка х 0,5 кг/, пиле фрикасе-1 бр. / 1 кутия х 0,3 кг /, херинга в доматен сос-1 бр. / 1 кутия х 0,170 кг /,зрял фасул стерилиз.-1 бр. / 1 кутия х 0,8кг/, леща-1 бр. /1 пакет х 1 кг/, захар-1 бр. /1 пакет х 1 кг/,олио слънчогледово-1 бр./1 бутилка-0,92л/.

 пакет 2- с тегло 27, 580кг брашно – 5 кг /5 пакета х 1 кг/, ориз -2 кг /2 пакета х 1 кг/, спагети-1 кг./ 2 пакета х 0,5 кг/, лютеница- 2кг. / 4 кутии х 0,5 кг/, зелен фасул стерилиз. -1,6кг/ 2 кутии по 0,800кг/, домати стерилиз.-2,4 кг/ 3 кутии х 0,8кг/, грах-1,6кг/2 кутии х 0,8кг/, гювеч-1,6 кг/2 кутии х 0,8кг/, конфитюр-1 кг / 2 кофички х 0,5 кг/, пиле фрикасе-0,6кг / 2 кутии х 0,3 кг /, херинга в доматен сос-0,34 кг / 2 кутии х 0,170 кг /,зрял фасул стерилиз.-1,6кг / 2 кутии х 0,8кг/, леща-2кг /2 пакета х 1 кг/, захар-3кг /3 пакета х 1 кг/,олио слънчогледово-1,84л/ 2бутилки по 0,92л/.

 Продуктите се получават срещу документ за самоличност и подпис при спазване на всички изисквания на Регламента за защита на личните данни.

В община Сливен за раздаването ще бъдат открити следните пунктове:

пункт № 1 - на ул.”Радецки”5, от 8 април до 31 май 2024 г.

пункт № 2 - на бул ”Цар Симеон”, тролейбусно депо, за кв.”Надежда” от 3 април до 31 май 2024 г.

В селата на община Сливен и кв.”Речица” и „Дебела кория“ - раздаването ще се осъществява поетапно в периода от 12 април до 31 май 2024г.

 В община Твърдица разпределянето на продуктите ще бъде извършено от 9 април до 15 май 2024г., във временен пункт на ул.„Княз Борис I” №44.

 В община Нова Загора помощите ще се получават в два временни пункта –пункт № 1 в Младежкия дом, ет.1 и пункт №2 в кв.”Шести”, ул.”Освобождение”№1 - от 10 април до 15 май 2024г.

 В община Котел началото на кампанията е от 3 април до 23 май 2024г. - в пункт на ул. ”Св.св.Кирил и Методий” №13.

Както вече е известно от предходните години, списъците се изготвят от Агенцията за социално подпомагане. Тази година право на подпомагане по програмата имат:

1. лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2023 г./2024 г.);

2. Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от ЗСПД.

3. лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по чл.70 от ЗХУ .

4. лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД.

5. лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД.

6. лица и семейства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства.

7. Лица или семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, поради надвишен диференциран доход за отопление или поради неизпълнено някое от другите комплексни условия за подпомагане, което не променя нивото им на материално лишение.

 

Ad