Посещение на ректорското ръководство на Техническия университет – София в Сливен

Сподели новината:
Посещение на ректорското ръководство на Техническия университет – София в Сливен
Сливен

На 3-ти и 4-ти април 2022 г. Ректорското ръководство на Техническия университет – София посети Инженерно-педагогически факултет и Колеж – Сливен.

На 3-ти април 2022 г. (неделя) от 19:00 часа се състоя официално откриване на паркова територия и на външния дизайн на звената на ТУ – София в гр. Сливен. На официалното откриване присъстваха ректорът на Техническия университет – София проф. дн инж. Иван Кралов, зам.-ректорът Факултет и колеж – Сливен проф. дтн инж. Станимир Карапетков, областния управител на област Сливен Веселин Вълчев, зам.-ректорът по академичен състав и координация проф. д-р Георги Венков, зам.-ректорът по електронно управление доц. д-р инж. Росен Радонов, председателят на Общото събрание на ТУ – София и декан на Машинно-технологичен факултет проф. дн инж. Георги Тодоров, директорът на ТУ – София Филиал Пловдив проф. д-р инж. Въльо Николов, директорът на Технически колеж – Казанлък проф. д-р инж. Ивайло Ганев, началникът на Учебен отдел на ТУ – София маг. инж. Силвия Бориславова, директорът на Дирекция „Информация и връзки с обществеността“ проф. д-р инж. Георги Ангелов, ръководителят на отдел „Връзки с обществеността“ д-р Владислав Прелезов, декани на факултети, директори на дирекции, ръководители на отдели, преподаватели и др.

Ректорът на Техническия университет – София проф. дн инж. Иван Кралов и зам.-ректорът Факултет и колеж – Сливен проф. дтн инж. Станимир Карапетков откриха парка на университета, светещите табели и фонтана.

В своето обръщение ректорът проф. дн инж. Иван Кралов акцентира върху водещото място на Техническия университет – София за поредна година в шест професионални направления съгласно рейтинговата система на университетите, позицията „1200“ в авторитетната световна класация на университетите Times Higher Education World University Rankings за 2022 г. и участието на ТУ – София като съучредител на Европейския технологичен университет EUt+, съюз на осем европейски висши училища.

Проф. дтн инж. Станимир Карапетков приветства гостите и благодари за оказаната подкрепа от страна на ръководството на ТУ – София, като подчерта, че студентите трябва да идват с желание на занятия и да се обучават не само в модерни учебни зали и лаборатории, но и в една естествена и красива среда.

На 4-ти април 2022 г. (понеделник) от 9:00 часа гостите се запознаха с обновяването на сградния комплекс и предстоящите проекти, след което се проведе среща на ректорското ръководство с академичния състав на Инженерно-педагогически факултет – Сливен и Колеж – Сливен.

Ad