Право на отговор по повод публикацията "Община Сливен сезира прокуратурата заради фирма, създаваща проблеми на гробището в "Речица"

Сподели новината:
13.jpg
Сливен

В електронната поща на "Сливен медия" се получи писмо от г-жа Теодора Тодорова, член на Инициативния комитет, в което тя пише, че иска да  се  възползва от правото си  на отговор по повод публикуваната в нашия сайт публикация: "Община Сливен сезира прокуратурата заради фирма, създаваща проблеми на гробището в "Речица".

Публикуваме правото на отговор без никаква редакторска намеса:

"Работещите в близост  до гробищния парк на  кв. „ Речица“ и членовете на  Инициативен комитет, като  граждани с ясно изразени граждански  позиции и носители на  права дадени им от  Конституцията на  Република България, се опитват вече почти три години да влязат в диалог с кмета на гр. Сливен  г-н Радев.

През 2021г. се проведе мирен протест, чрез който се изрази желание на  място  да  се запознае и обсъди с г-н Радев, тревогите и опасенията относно гробищния парк в  кв. „ Речица“.

Въпреки  тридневния    престой пред община Сливен, не  се получиха отзиви, а нападки, че протеста е политически.

Работещите в близост  до гробищния парк на  кв. „ Речица“ и членовете на  Инициативен комитет са  представители от различни етнически групи и с различни  политически убеждения! Но всички са граждани на  Република  България!

Работещите в близост  до гробищния парк на  кв. „ Речица“ и членовете на  Инициативен комитет, не са  възпрепятствали нито едно погребение и нямат проблем с използването на терени отговарящи на нормите за тази цел.

До настоящия момент, неса  представени данни доказващи, че наклона на терена не е към урбанизираните територии, че   нивото на  подпочвените води е 0,5 метра  под  изкопното ниво и да не се наводняват при  проливни  дъждове.

Горепосочените изисквания не се прилагат в случай,че проекта  за  изграждане  на  гробищен  парк  предвижда  изграждане на  дренажна система.

Тъй като  липсва проект  или поне до настоящия момент  не е представен такъв, то няма и предвиден дренаж.

В опит  да  прикрие тази истина, РЗИ като отговорна институция и вписала терена в регистър  на гробищните паркове през 2018г., по наш  сигнал отговаря, че отводнителен канал по границата с гробищния парк на запад  е дренаж. За  което от  Окръжна прокуратура Сливен по преписка за въпросното твърдение установява, че горепосочените изисквания  не  са спазени и че канала който се стопанисва  от „ Напоителни системи“не може да изпълнява функция на  дренаж тъй като също няма правени хидрогеоложки проучвания.

Относно твърденията  за  загубено  дело  пред Върховния административен съд, нека  да  е ясно, че  при разработване на ПУП през 2012г. в част  „ Обявление“ , Община  Сливен е пропуснала да уведоми всички заинтересовани лица, сред които е и съседът -частна  фирма. Което е нарушение на процедурните правила.

От  протокол  от 10.04.2012г по разработване на въпросния  ПУП става ясно, че е предложено обсъждане с жителите на кв. „ Речица“ и направа на хидрогеоложки проучвания. Такива  мероприятия няма данни да са  провеждани.

На  13.03.2023г.  по  ЗДОИ към Община Сливен  е получено копие от Хидрогеоложки доклад от 2004г.  Доклада   е разработен  от  „ Водоканалгеопроект“ Еоод гр. Стара Загора с възложител Община Сливен. Обследван е терен за гробищен парк в кв. „ Речица“  намиращи се до Ел. подстанция. Теренът се оказва негоден и в заключение се препоръчва да се  направят проучвания западно от кв.“ Речица“.

Което навежда на  мисълта, че в самия квартал също  няма годни терени.

През годините е позволено на живущите в кв. „ Речица“ да пограбват своите близки в терен с  вход откъм ул.“ Изворите“. До  2011г са  били действащи  Наредба№ 21/1984г и Наредба №7 от 1992г.. Изискването  е отстояние от 300 м от жилищни сгради.

Въпреки тези  изисквания  терен с  отреждане за „ Озеленяване“ съседен на тогава „ Мемориален гробищен парк“ и граничещ с канала е почти  загробен до 2011г., доказателство затова са надгробните плочи."

Теодора Тодорова

член на Инициативния комитет

 

 

 

Ad