Рекорден брой безработни са започнали работа през юни

Сподели новината:
Рекорден брой безработни са започнали работа през юни
Общество

През юни броят на започналите работа безработни достигна 36 621, като 95.7 на сто от тях са устроени в реалната икономика, сочат данните от месечната статистика на Агенцията по заетостта, съобщиха от Агенцията.

Други 434 търсещи работа от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място през юни чрез бюрата по труда.

В сравнение с юни 2019 г. се отчита значителен ръст на започналите работа безработни - с 84 процента. По експертна оценка на Агенцията по заетостта през юни на старите си работни места - преди COVID-19 кризата, са се върнали 35,2 на сто от безработните.

И през юни най-много започнали работа се отчитат в сектора на хотелиерството и ресторантьорството - 25,3 на сто от всички започнали работа, следвани от преработващата промишленост - 14,8 на сто, търговията, ремонта на автомобили - 13,8 на сто, култура, спорт и развлечения - 5,9 на сто, строителство - 5 на сто, селско, горско и рибно стопанство - 4,9 на сто и други.

В края на юни Агенция по заетостта отчита 273 367 регистрирани безработни, като спрямо май те са с 22 086 по-малко или спадът е от 7,5 процента. В същото време увеличението спрямо юни 2019 г. е с 61,1 на сто или със 103 708 души.

Равнището на регистрирана безработица в страната през юни е 8.3 на сто. Сравнението на месечна база показва намаление от 0.7 процентни пункта, а на годишна база увеличението е с 3.1 процентни пункта.

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през юни се регистрираха нови 26 415 безработни. Освен тях, други нови 822 души от групите на търсещите работа заети, учащи, и пенсионери, също се регистрираха в Агенцията по заетостта.

Повече от 3 700 са активираните за търсене на работа в бюрата по труда чрез дистанционните услуги на Агенцията само през месец юни. При спазване на мерките във връзка с извънредната епидемиологична обстановка, малко над 8 500 търсещи работа участваха през месеца в поетапно подновените форми на присъствени индивидуални и групови работни срещи в страната като мобилни бюра по труда, трудови борси, срещи с трудови посредници и други: всички, фокусирани върху привличане и по-бързо устройване на пазара на труда на търсещи работа или неактивни лица, т.е. неработещи, неучещи и нетърсещи работа или обучение, с фокус към младите хора.

През юни бяха възстановени и присъствените форми на обучения за възрастни, финансирани от държавния бюджет и Европейския социален фонд. В стартиралите през месеца обучения за ключови компетентности са включени 2 213 безработни, а в такива за професионална квалификация - 4 037 лица. За общо 106 лица, заети в микро-, малки и средни предприятия Агенцията по заетостта организира и финансира обучения за придобиване на ключови компетентности.

В изпълнение на мерките за възстановяване на трудовия пазар и смекчаване на последиците от COVID-19 кризата, до края на юни чрез бюрата по труда близо 9 000 работодатели от засегнатите сектори са се възползвали от мярката 60/40, въведена от 24.03.2020 г. Така бизнесът е съхранил повече от 160 000 работни места.

През юни работа на субсидирани работни места започнаха 1 581 безработни лица от рисковите групи - 1 057 по програми и мерки за обучение и заетост и 524 - по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юни са 20 021, като 86.1 на сто от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в хотелиерството и ресторантьорството (25.4 на сто), преработващата промишленост (23.8 на сто), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (11.5 на сто), административните и спомагателните дейности (6.8 на сто), строителството (5.2 на сто) и държавното управление (5 на сто).

Най-търсените професии през този месец са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; административен персонал по обслужване на клиенти; стопански и административни специалисти; помощници при приготвяне на храни; водачи на МПС и подвижни съоръжения и други.

Ad