Сенека: Не е беден този, който има малко, а този, който иска да има повече

Сподели новината:
2.jpg
Цитат на деня

"Не е беден този, който има малко, а този, който иска да има повече. Какво значение има какво количество държи в сандъците, какво в хамбарите, колко добитък изхранва, колко дава с лихва, ако се домогва до чуждото и пресмята не какво е придобил, а какво трябва да придобие? Питаш каква е мярката за богатството? Първо - да имаш необходимото и чак после - колкото е достатъчно".

Днес ще се вслушаме в римския философ Сенека, докато прелистваме неговите прочути "Нравствени писма до Луцилий".

Ad