Центърът за подкрепа на личностно развитие в Сливен ще консултира учениците дистанционно

Сподели новината:
Центърът за подкрепа на личностно развитие ще консултира учениците дистанционно
Сливен

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната на 13 март 2020 г., Центърът за подкрепа на личностно развитие - Център за кариерно ориентиране-Сливен продължава да консултира и информира учениците дистанционно.

На всички, на които им предстои преминаване в следваща степен на образованието - от 7 и 12 клас, се препоръчва да се регистрират в националния портал – orientirane.mon.bg, за да попълнят въпросника. Резултатите ще се обсъждат с кариерен консултант като заявят това на имейл: cko_sliven@abv.bg, при посочени имена, училище, клас и телефон.

Ad