Човек на навика се подчинява
и как от него да се отървеш?
Робуваш му – къде каквото прави,
не можеш го преправи както щеш.
Със бич го пердаши, боди го с вила,
той, навикът запазва свойта сила,
дори и с меч не ще го разсечеш.
С което свикнеш – господар ти става,
гони го през вратата, ако щеш,
ще влезе през прозореца тогава.

Жан дьо Лафонтен (фр. Jean de La Fontaine, 1621–1695) е френски писател, поет и баснописец, известен предимно с басните си в стихотворен стил.