Училища от цялата страна могат да кандидатстват за международно признатата програма

Сподели новината:
Училища от цялата страна могат да кандидатстват за международно признатата програма
Общество

До 30.09.2020 всяко училище в България има възможност да кандидатства в конкурса “Готови за света!” и да стане лицензиран оператор в Международната награда на херцога на Единбург – България чрез попълване на онлайн форма. След разглеждане на кандидатурите, одобрените училища преминават процедура по лицензиране, а техни учители и служители – обучителен курс за Лидери в Наградата, за да прилагат програмата в рамките на тяхната организация.

Ако искате вашите ученици да са готови за “новия” свят, пълен с неизвестности, предизвикателства и нови възможности, то Наградата е инструментът, който може да ви помогне в това.

Днес младите хора срещат необикновени предизвикателства и промени и все още предстои да разберем какви ще бъдат дългосрочните последици от това. Скорошно проучване на Международната награда на херцога на Единбург, обхванало повече от 3 800 млади хора на възраст между 14 и 24 г., представители на 42 държави, показва че почти половината от младежите споделят за високи нива на стрес – 52% се тревожат за психичното си здраве; 62% се тревожат за физическото си здраве. Почти три-четвърти от младежите (74%) се тревожат за здравето на своите семейства и приятели. Eдно нещо е сигурно: младите хора ще бъдат тези, върху които ефектът е най-голям.

Базирайки се на повече от 60 годишен опит в подготвянето на младите хора за света, Международната награда на херцога на Единбург е тук, за да помогне. Наградата е водещата лидерска програма за личностни постижения, която работи в училища и организации в целия свят. Програмата дава достъп на младежи до глобална рамка, която им предоставя възможност да учат и да растат чрез неформално образование, работейки за международно разпозната акредитация. Ученици и студенти на възраст 14-24 години участват в нея на три нива: Бронз, Сребро и Злато. Участниците във всяко ниво си поставят амбициозни цели в направленията Доброволчество, Физическа активност и Умения и участват в Приключенско пътуване. Програмата предизвиква младите хора да развиват своята самодисциплина при определяне и постигане на цели, формиране на лидерски качества и умения за работа в екип, както и да усъвършенстват физическата си активност. Като подкрепя психичното здраве на младежите и дългосрочните възможности пред тях, осигурява инструментите за развиване на гъвкавост, адаптивност, лидерство и умения за решаване на проблеми, Наградата помага на младите хора да се подготвят за света и новата “нормалност”.

Днешните млади хора са силни, вдъхновени и отдадени. Те могат – и ще – използват сегашните предизвикателства, за да създадат нови възможности. Рамката на Наградата може да помогне като подкрепя развиването на ключови универсални умения и характеристики, които са необходими за навигирането на промяната и за изграждането на навици, които ще подготвят младежите за живота, за работа и да играят конструктивна роля в обществото.

Наградата насърчава младите хора да:

Останат психически и физически здрави;

Се свържат (безопасно) с другите;

Са активни в общностите си;

Свикнат със структура и целенасоченост;

Да се приспособят към формалното образование.

Училищата навсякъде по света винаги са се старали да предлагат балансирана и богата учебна програма. Все повече институциите разпознават нуждата от учене извън класната стая и възможностите, които могат да бъдат създадени за развиване на уменията, отношението и нагласите, необходими на младежите за бъдещия им живот като възрастни.

Предизвикателството често се корени в това как да бъдат структурирани тези извънкласни дейности и как да разпознаем постиженията на младите хора. Международната награда на херцога на Единбург развива уверени, отговорни, мислещи, иновативни и ангажирани учещи, като създава възможности за младежите да взимат решения, да развиват умения, да бъдат физически активни, да доброволстват в своите общности и да преживяват приключения. Програмата награждава и разпознава постиженията чрез проста, глобално разпозната система за сертифициране.

Наградата е инструмент за инвестиране в човешкия капитал, като засилва гъвкавостта, подобрява възможностите за заетост и предприемачество, насърчава просперитета/ благополучието и помощта към най-уязвимите. Наградата успява да направи това през работата си с младите хора и техните общности, като ги подкрепя да намерят свои собствени решения за развитие.

Включете се и вие

Станете част от глобалната мрежа от училища и организации в над 130 държави, които предлагат на своите ученици възможността да участват в Наградата и да получат неформално образование на световно ниво. Като структурирана програма за личностно развитие, програмата осигурява балансирана рамка, в която участниците имат възможност да развиват своите умения, да доброволстват и да спортуват. Чрез изпитаната методология на програмата, те ще изградят своя индивидуална програма, която следват в продължение на месеци.

Наградата дава възможност на младежите да се научат да бъдат лидери и водеща сила в своите общности, да развиват характеристики, които ще им помогнат не само сега, но и в бъдеще. Помогнете им да направят положителните стъпки във време, в което светът има нужда от тях повече от всякога!

За да разберете как да станете Лицензирана организация, посетете: https://intaward-bg.org/joino/

За да кандидатствате и станете част от семейството на Наградата, попълнете следната регистрационна форма най-късно до 30 септември 2020 г.: http://intaward-bg.org/apply/

Ad