Условна присъда за земеделец, мамил с еврофондове

Сподели новината:
Съдебна палата - Сливен
Сливен

На 30.11.2022 г. Окръжен съд – Сливен постанови присъда, с която призна подсъдимия Т. Б. И. за виновен в това, че на 24.04.2019 г. в гр. К. чрез Общинска служба „Земеделие“, представил пред Областна Дирекция „Държавен Фонд Земеделие“ – С. в заявление за подпомагане за 2019 г. неверни сведения относно ползването на земеделските парцели, за да получи средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз, отпуснати по Схема за единно плащане на площ (СЕПП) за 2019 г., както и средства, принадлежащи на Българската държава, с които се съфинансират проекти, финансирани от фондове, принадлежащи на Европейския съюз, отпуснати за 2019 г. по Подмярка 13.1 „Компенсаторни (компенсационни) плащания в планински райони (Подмярка 13.1/НР 1) от Мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.).

За извършеното престъпление, на основание чл. 248а, ал. 2 вр. ал. 1 и чл.54 от НК, съдът наложи на подсъдимия наказания лишаване от свобода за срок от една година и глоба в размер на хиляда лева.

Призна подсъдимия за виновен и в това, че през периода 24.01.2020 г. - 19.01.2021 г. в гр. С., при условията на продължавано престъпление, чрез използване на документи с невярно съдържание, получил от държавния бюджет на Р България неследваща се парична сума в особено големи размери - общо 62 326,80 лв., получени по „Схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с производство (ПНДЖ1)“, финансирана изцяло от държавния бюджет на Р България чрез използване на документ с невярно съдържание.

За извършеното престъпление, на основание чл. 256, ал. 2 вр. ал. 1 вр. чл. 26, ал. 1 и чл.54 от НК, съдът наложи на подсъдимия наказание лишаване от свобода за срок от три години, както и лишаване от право по чл.37, ал.1, т.7 от НК да упражнява дейност на земеделски производител за срок от три години и конфискация на част от имуществото - на притежавания от него товарен автомобил.

На основание чл.23, ал.1 от НК, съдът определи на подсъдимия Т. Б. И. едно общо наказание, най-тежкото измежду наложените наказания - лишаване от свобода за срок от три години, което на основание чл..66, ал.1 от НК отлага за изпитателен срок от четири години, присъединява към определеното общо и най-тежко наказание лишаване от свобода, наказанието лишаване от право по чл.37, ал.1, т.7 от НК да упражнява дейност на земеделски производител за срок от три години.

На основание чл.23, ал.3 от НК не присъединява към общото и най-тежко наказание лишаване от свобода наказанията глоба в размер на хиляда лева и конфискация на част от имуществото, на притежаван от подсъдимия товарен автомобил.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд гр. Бургас в 15–дневен срок, считано от датата на постановяването й.

Ad