В Северна Македония подкрепата за ЕС се срина, за всеки четвърти България е враг

Сподели новината:
7.jpg
Свят

Разширяващ се разлом в нагласите на албанци и македонци спрямо Европейския съюз, но всеобщ песимизъм за развитието на страната и обединение около липсата на демокрация и ефективна борба на властите против корупцията – това показват резултатите от социологическо проучване на агенция „Брима“ в Северна Македония, поръчано и представено от базираната в Скопие неправителствена организация „Евротинк – Център за европейски стратегии“.

Данните показват още, че 27% от анкетираните виждат в България непосредствена заплаха за РСМ, докато 53% са на мнение, че нито една държава или международна организация не застрашава страната им. Като най-голям приятел пък на първо място гражданите на РСМ посочват Сърбия (37%), следвана от САЩ (11.4%), Турция (8.5%) и ЕС (8.1%), пише euronewsbulgaria.

Етническите македонци все по-критични към ЕС и все по-недоволни

Македонските граждани са все по-песимистични за развитието на страната. За 83% от анкетираните демокрацията в РСМ или не съществува, или не е достатъчна. А цели 72% са на мнение, че страната се движи в изцяло или в по-скоро погрешна посока. На обратното мнение са едва 9%.

За сравнение преди 2 години оптимистичните отговори съставляваха 22%.

За първи път, откакто „Евротинк“ представя подобно изследване, под половината (49%) от респондентите заявяват, че членство на Северна Македония би било нещо положително за страната. Това представлява спад от 20% спрямо есента на 2021 г.

Особено изразена е разликата по етнически признак – докато 84% от албанците отговарят одобрително на твърдението, че членство на Севера Македония в ЕС е нещо добро за държавата (срещу 8% на обратното мнение), то по-голямата част от македонците (42% спрямо 37%) смятат, че евроинтеграция не е нещо положително.

От данните се забелязва също така, че хората с по-висока степен на образование са по-склонни да смятат, че евроинтеграцията на РСМ е нещо позитивно за държавата.

ЕС - надменен, но безалтернативен

 За близо две трети от гражданите на югозападната ни съседка отношението на ЕС е „нечестно, надменно и изнудващо“. Едва 17 от сто смятат, че Съюзът има честно, приятелско и коректно отношение спрямо Северна Македония. Въпреки това обаче мнозинството от анкетираните не виждат алтернатива на евроинтеграцията на страната – според 58% това е най-добрата опция пред Северна Македония, докато 33% искат собствен модел на развитие извън структурите на ЕС.

И тук обаче се забелязват разделителни линии в зависимост от етническата принадлежност. При албанците 80% виждат членство в ЕС като безалтернативно, а 16.6% биха желали друг модел на развитие. При етническите македонци нещата изглеждат доста по-изравнени – 49.3% са за членство в ЕС срещу 39.3%, които не смятат, че евроинтеграцията е най-добрата опция за развитие за страната.

Относно вписването на българите в преамбюла на конституцията на РСМ, което е задължително условие за старта на преговорите за членство в ЕС, общественото мнение в югозападната ни съседка изглежда раздвоено – според 38% това ще се случи в рамките на тази година, но 39% не вярват, че през 2023 г. българите ще станат част от конституцията на страната.

На въпрос кога може да се очаква РСМ да се присъедини към ЕС, най-голям дял от анкетираните отговорят с никога (29%), след 5 до 9 години (16%), след 10 до 14 години (15%) и след 15 до 25 години (14%).

Ако се проведе референдум за членство в ЕС, мнозинството (58%) биха гласували „за“, а 22% биха гласували „против“.

Приятелство, добросъседство, сътрудничество... или пък не

 Резултатите от проучването показват, че по-голямата част от жителите на Северна Македония (53%) не виждат външна заплаха за страната, докато 42% са на обратното мнение. 

Най-голяма опасност македонските граждани виждат в България – според 27% от анкетираните страната ни представлява заплаха за Северна Македония. На второ място се нарежда Русия с 4% от отговорите, следвана от Албания (1.3%), Косово (1.2%) и Сърбия (1.1%).

Същевременно на въпроса „Коя държава или международна организация е най-голям приятел на Македония“ 37% от анкетираните казват, че това е Сърбия, 11.4% посочват САЩ, 8.5% смятат, че това е Турция, а 8.1% виждат най-голям приятел в ЕС. Едва 0.5% смятат, че България е най-големият приятел на РСМ.

Ad