Всяка трета жена в ЕС е била жертва на насилие

Сподели новината:
Всяка трета жена в ЕС е била жертва на насилие
Свят

ЕС е световен лидер в областта на равенството между половете и е постигнал значителен напредък през последните десетилетия, но насилието и стереотипите, основани на пола, продължават да съществуват. За това свидетелства фактът, че една трета от жените в ЕС са били обект на физическо и/или сексуално насилие.

Данните бяха разпространи от Европейската комисия, която представи днес своята стратегия за равенство между жените и мъжете в Европа, предаде пресслужбата на институцията.

Независимо от това, че по-голям брой жени завършват висше образование, те печелят средно 16% по-малко от мъжете и едва 8% от главните изпълнителни директори на най-големите дружества в ЕС са жени, сочи докладът.

Брюксел отправи призив към държавите-членкиза предприемане на правни мерки за криминализиране на насилието срещу жени. Комисията възнамерява да разшири областите на наказателното право, в които е възможно да се постигне хармонизиране в цяла Европа, така че да се включат специфични форми на насилие срещу жени, включително сексуалният тормоз, малтретирането и гениталното осакатяване на жени.

Наред с това Комисията ще внесе предложение за законодателен акт за цифровите услуги, за да изясни какви мерки се очакват от платформите, за да се противодейства на незаконните дейности онлайн, включително онлайн насилието срещу жени. Комисията започва днес обществена консултация относно прозрачността при заплащането, като до края на 2020 г. ще предложи задължителни мерки. За да се даде възможност на жените да преуспяват на пазара на труда, Комисията също така ще удвои усилията си за осигуряване на прилагането на стандартите на ЕС относно равновесието между професионалния и личния живот, така че да се даде възможност за реален избор на жените и мъжете да се развиват по един и същ начин както лично, така и професионално.

Жените продължават да са по-слабо представени на ръководни позиции, включително в най-големите дружества в ЕС, където едва 8% от главните изпълнителни директори са представители на нежния пол. За да се даде възможност жените да играят водеща роля в бизнеса, Комисията ще настоява за приемането на предложението от 2012 г. за баланс между половете в управителните съвети. Тя ще насърчава също така участието на жените в политиката, включително при изборите за Европейски парламент през 2024 г., в това число и чрез финансиране и споделяне на най-добри практики. За да даде пример, Комисията ще положи усилия да постигне до края на 2024 г. баланс от 50% между половете на всички равнища на нейното управление.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: "Равенството между половете е основен принцип на Европейския съюз, но все още не е реалност. В бизнеса, политиката и обществото като цяло можем да достигнем пълния си потенциал само ако използваме всички наши таланти и многообразие. Не е достатъчно да се използват само половината от населението, половината от идеите или половината от енергията".

Ad