Започва набирането на участници в Националния детски конкурс „Фолклорна огърлица“ 2024

Сподели новината:
Фолклорна-огърлица-2023.jpg
Котел

НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОНКУРС

„ФОЛКЛОРНА  ОГЪРЛИЦА”

ЗА ПЕВЦИ, ИНСТРУМЕНТАЛИСТИ И ТАНЦЬОРИ ОТ 7 ДО 14 ГОДИНИ

 

ОРГАНИЗАТОРИ: Oбщина Котел и Читалище „Съгласие – Напредък 1870” гр. Котел

ЦЕЛ: Да се приобщят децата към съкровищницата на българския фолклор.

          Да се даде възможност за индивидуална изява и откриване на млади дарования.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

Право на участие имат деца до 14 години:

 - индивидуални изпълнители /певци и инструменталисти/

- инструментални състави

 - танцови състави

- вокални групи и хорови състави

- групи за детски изворен и обработен фолклор

 

Музикалният съпровод на участниците е по тяхно желание.

Организаторите имат възможност да осигурят музикален съпровод на акордеон /с предварителна заявка и заплащане на място/.

 

Всички кандидати попълват заявка по приложения образец и я изпращат на посочения адрес в срок до 22.04. 2024 г.

Редът за явяване се определя от организаторите.

Графикът се съставя предварително.

За деня и часа на Вашето явяване може да се уведомите 2 / два дни/ преди конкурса.

 

Пътни и дневни разходи са за сметка на участниците.

Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират и записват изпълненията на участниците без да заплащат права и обезщетение.

ДАТА И  МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

27.04.2024 г. в залата на читалищен дом  гр. Котел.

 

РЕГЛАМЕНТ:

1.Индивидуалните изпълнители /певци и инструменталисти/ участват с две изпълнения с общо времетраене до 6 мин. Конкурсният репертоар е по избор, като едно от изпълненията  трябва да бъде от района  от който е участника.

  1. Инструменталните състави участват с две изпълнения с общо времетраене до10 мин.
  2. Танцовите колективи участват с две изпълнения с общо времетраене до15 мин.
  3. Вокалните групи и хорове представят две изпълнения с общо времетраене до 6 мин.
  4. Групите за детски изворен и обработен фолклор /ГДИОФ/ представят обичаи или фолклорни хора с времетраене до 15 мин.- по избор.

 

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ: Класирането на участниците се извършва от жури в състав от професионалисти - преподаватели и фолклористи.

 

Индивидуалните изпълнители ще бъдат разделени на две възрастови групи:

               първа група до 10 години

               втора група от 10 до 14 години

Ще бъдат раздадени:

- по една първа ,втора и трета награда за всяка категория и възрастова група

- специални и поощрителни награди.

 

 ИЗПРАЩАНЕ НА ЗАЯВКИТЕ:

Читалище „Съгласие – Напредък 1870”

пл.”Възраждане”  4

гр. Котел - 8970

 или на email: rajchewa61@abv.bg или на raychevamariq@abv.bg

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

тел. 0876 100 764  /Мария Райчева/  

Ad