Засегнати улици и участъци, по които ще се извършват строително- монтажни работи в Сливен в периода 19.02.2024 г – 04.03.2024 г.

Сподели новината:
7.jpg
Сливен

„Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД уведомява своите потребители, че в периода 19.02.2024 г – 04.03.2024 г., във връзка с изпълнението на строително-монтажните работи на обект: „Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на гр. Сливен, вкл. водопроводи до и от ПСПВ и мерки за ефективност“, е създадена временна организация на движението, която дава възможност за придвижването на жителите и гостите на гр. Сливен с минимални затруднения.

В следните участъци и улици е създадена временна организация на движението и са възможни прекъсвания във водоподаването, във връзка с: 

1. Строителни дейности по водопроводната мрежа на:

- Главен клон V ср.з.(2) - ул. „Г.С.Раковски“ и

- Главен клон I в.з.(1)- от Резервоар 5000 м3 до ул. „Овчарска“

 2. Строителни дейности по възстановяване на пътните настилки по:

- ул. „Ген. Скобелев“, ул. „Великокняжевска“, ул. „Светлина“.

 При възникнали непредвидени ситуации, които налагат удължаване срока на работните дейности повече от 12 часа, ВиК Сливен ще осигури алтернативно водоснабдяване на засегнатия район.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

За въпроси и повече информация, гражданите могат да се свържат с ВиК оператор на безплатен национален телефон 0800 80 180.

 Строително-монтажните работи са във връзка с изпълнението на проект „Доизграждане и рехабилитация на водоснабдителната и канализационната инфраструктура в агломерации с население с над 10 000 еквивалент жители, попадащи в обхвата на обособената територия на „Водоснабдяване и Канализация - Сливен“ ООД“, съфинансиран от Европейския съюз.

Ad