Здравната вноска за безработните вече е 24,40 лв. месечно

Сподели новината:
Здравната вноска за безработните вече е 24,40 лв. месечно
България

От 1 януари 2020 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата) и не са регистрирани като самоосигуряващи се, дължат месечно по 24,40 лева, съобщиха от пресцентъра на НАП. Промяната е свързана с увеличението на минималния осигурителен доход от началото на тази година, който вече е 610 лв.

Според Закона за здравното осигуряване неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен за самоосигуряващите се лица. Така, здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху не по-малко от 305 лв. и не повече от 3000 лв. месечно.

От НАП напомнят, че срокът за внасяне на тези вноски е до 25-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят. Здравната вноска за месец януари 2020 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2020 г.

Всички, които ще правят това, трябва да подадат в НАП декларация Образец 7, припомнят още от приходната агенция. Тя се подава в офиса на агенцията по постоянен адрес. Санкцията за неподаване на документа е от 500 до 1000 лева.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от НЗОК. Прекъснати здравноосигурителни права се възстановяват, ако се заплатят всички дължими вноски за последните 60 месеца.

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват вноски, чрез електронната услуга на НАП на www.nap.bg. Справка за здравния статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона - денонощно, на номер 0700 18 700. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона. Освен това системата дава данни и за всички месеци и години, за които не са платени задължителните здравноосигурителни вноски.

Ad