Тарифа Избори 2023

Представяме Ви ценовата ни оферта за предизборна кампания „Парламентарни избори” на 2 април 2023г.:

  1. Банер и публикации за целия период на кампанията - 500лв. (със 100% ротация)
  2. Банер и публикации за 1 седмица от кампанията - 150лв. (със 100% ротация)
  3. Публикации за целия период на кампанията - 400лв.
  4. Публикации за 1 седмица от кампанията – 125 лв.
  5. Публикуване на 1 /една/ информация, предоставена от пресцентъра на политическата партия/коалиция - 75 лв.

Цените са крайни без начислен ДДС, т.к. фирмата-издател не е регистрирана по ДДС.

Договорът може да бъде сключен за срок от 1, 2, 3 седмици или за целия период със съответна стойност.

 

На основание чл.180, ал.3 от Изборния кодекс,  www.slivenmedia.com обявява информация за договорите, сключени с партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания за изборите за народни представители на 2 април 2023 г., както следва:
Партия, коалиция или инициативен комитет Предмет на договора Срок на договора
(в дни)
Онлайн новинарски услуги, в които ще се разпространяват договоренитe форми Обща стойност в лева

КП "Продължаваме Промяната – Демократична България“
Отразяване на
предизборната
кампания
29
https://slivenmedia.com
500